Nye boligområder

Vores lokalområde har vokseværk - se et af forslagene til udvidelse af Buskelund, nord for Gartnergården og Netto.

buskelund_nytomraade

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Silkeborg Kommune godkendte i efteråret 2017 en konkretisering af strukturplanen for 2. etape af arealet i Balle nord/Buskelund for Gartnergården og Netto (Nordre Højmarksvej/Øster Bordingvej/Brunbakkevej) som grundlag for det efterfølgende lokalplanarbejde.

Planen indeholder i alt 303-334 boliger, hvilket svarer til 11 boliger pr. hektar.

Læs og se mere i referatet fra udvalgsmødet i Silkeborg Kommune (punkt 12).