Buskelund-området i det nordvestlige Silkeborg ligger i et naturskønt og kuperet tærren og er en af de nye byudviklinger i Silkeborg. Buskelund i et smørhul mellem Balle og Hvinningdal, og de tre byområder hænger naturligt sammen. 

Silkeborg Kommunes Kommuneplan "2017-2028" beskriver området således:

Balle/ Hvinningdal omfatter den nordvestlige del af Silkeborg by. Området er indbyggermæssigt kommunens største planområde, med mere end 12.000 indbyggere. I de kommende år ventes antallet af indbyggere at vokse.

Området omfatter den nordvestlige del af Silkeborg by og er et attraktivt forstadsmiljø med blandet bebyggelse, domineret af åben-lave boligbebyggelser. Området strækker sig fra Kjellerupstien i vest, til Kejlstrupvej og Gødvad i øst.

Mod syd afgrænser Ringvejen og Silkeborg Langsø området fra Alderslyst. Mod nord afgrænser den kommende motorvej området fra det åbne land. Området er opdelt i fire delområder: Hvinningdal, Balle, Buskelund og Gubsø. 

Området kan karakteriseres som et attraktivt og varieret forstadsmiljø, omgivet og adskilt af grønne områder. Bebyggelsen fremstår blandet, men med hovedvægt på åben-lave boligbebyggelser. Silkeborg Bys nyere udviklingshistorie står tydeligt aftegnet i boligområderne, som område for område repræsenterer forskellige byggestile, fra 1940'erne og frem til nu.

Bebyggelsen er placeret ind i et landskab, der i områdets sydlige ende er præget af stejle sydøst- og sydvendte skrænter. De stejle skrænter er med til at give området karakter, og rummer mange nærrekreative kvaliteter.