Medlemmer af Buskelund Lokalråd

Herunder kan du se de fem medlemmer af Buskelund Lokalråd.

Lokalrådet kontaktes via mail på buskelundlokalraad@gmail.com 

Medlemmerne af Buskelund Lokalråd er valgt interim, og der skal vælges et decideret lokalråd på det stiftende officielle borgermøde i marts 2018:

Formand
Martin Dam Lind
Buskelundtoften 101

Næstformand
Peter Kaltoft
Balle Husevej 115

Kasserer
Kim Sejdelin
Buskelundskoven 32

Medlem
Klaus Kolle
Kollundvej 5

Medlem
Jonas Sivertsen
Buskelundtoften 69