MANDAG DEN 10. MAJ 2021 - KL. 19.30

 

Generalforsamling 2021

Buskelund-området i det nordvestlige Silkeborg ligger i et naturskønt og kuperet terræn, og er en af de nye byudviklinger i Silkeborg med et stort vækstpotentiale. Buskelund er placeret i et smørhul mellem Balle og Hvinningdal, og de tre
byområder hænger naturligt sammen. Mød op, ta’ naboen under armen og støt udviklingen i dit lokalområde!

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag behandles (skal være Bestyrelsen i hænde 8 dage før)
  > sendes til buskelundlokalraad@gmail.com
 5. Valg af lokalrådsmedlemmer
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Nogle af de områder vi gerne vil diskutere på mødet er blandt andet:

 • MOTORVEJS AFSKÆRMNING
 • LOKALPLANER OG UDVIKLING
 • #BUSKELUNDTORV

Pdf-version af dagsordenen