Balle Sogns Pensionistforening

Balle Pensionistforening er en hyggelig og aktiv forening, med flere forskellige arrangementer på programmet

Foreningens formål er at samle pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Balle Sogn til kulturelle møder, underholdende samvær varieret med udflugter.

Flere gange om ugen mødes friske medlemmer til Krolf, Bowling og motions Gymnastik. Herudover arrangeres flere sociale sammenkomster og hyggelige fester eksempelvis til jul, hvor der er en stor julestue-eftermiddag, samt en julefrokost i fællesskab med andre lokale pensionistforeninger.

Læs mere på: https://frivilligcenter-silkeborg.dk/borger/find-forening/256-balle_sogns_pensionistforening