Balle Sogns Lokalhistoriske Forening

Balle Sogn var tidligere et udpræget landsogn, som mod syd grænsede op til Silkeborg by. I dag er sognet et Silkeborgs mest folkerige med 11.195 indbyggere.

Balle Sogns Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1991 med det formål at medvirke til indsamling og opbevaring af bevarings- værdige dokumenter, skøder og billeder m.m. fra sognet. 

Foreningen udarbejder beskrivelser af egnens historie, gårdes historier og historier om personer. Desuden laves optegnelser fra Balle sogn ud fra det indsamlede materialer.

Læs mere på: http://balle-lokalhistorie.dk/