Daginstitutionen Buskelund

Daginstitutionen Buskelund ligger i det nordvestlige Silkeborg.

Består af 2 børnehuse: Toften (børnehave) og Højen (vuggestue og børnehave). Daginstitutionen Buskelund er normeret til 36 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 138 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

Institutionen er organiseret i 4 teams - et vuggestueteam og tre børnehaveteam. Børnene er fordelt i aldersblandede børnegrupper, og alle børn og voksne er tilknyttet en hjemmegruppe som base.

Daginstitutionen har et forpligtende samarbejde med Buskelundskolen. Hvilket betyder at vi arbejder målrettet med at skabe en fælles pædagogisk platform med fælles arbejdsredskaber/værktøjer for dagtilbud og skole. Ud over det fælles teoretiske afsæt, arbejder vi på at skabe et tæt samarbejde i praksis mellem dagtilbud og skole på børneniveau.

Læs mere på: https://buskelund.silkeborgkommune.dk/